Choose language:

Registrácia

Prihlasovanie a registrácia atlétov na preteky bude iba systémom „online“ do 21.10.2020 do 12:00

Registrovaní pretekári v SAZ:
statistika.atletika.sk

Neregistrovaní pretekári v SAZ:
statistika.atletika.sk

Štartovné pre všetkých prihlásených pretekárov je nasledovné:

50 km chôdza muži a ženy 20,00 €

20 km chôdza muži a ženy 20,00 €

Štartovné poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet do 21.10.2020 (streda) do 18:00:

IBAN: SK27 0200 0000 0001 6883 6012, VS: 24102020 (do poznámky pre prijímateľa uviesť celé meno pretekára za ktorého je platba realizovaná). Slovenský atletický zväz, Bajkalska 7A, Bratislava. Po tomto termíne bude možná už len platba v hotovosti v kancelárii pretekov do piatku do 18:00.

V prípade, že prihlásený pretekár nenastúpi na štart, štartovné sa nevracia!

Štartovací balíček obsahuje: tričko podujatia, štartové číslo.

Všetci pretekári ktorí prídu do cieľa na 50km získajú účastnícku medailu.