Choose language:
27.2.2021

In this moment the Slovak Government imposed a strict lockdown and restrictions that means each person coming to the Slovak Republic must show a negative PCR Covid 19 test not older than 72 hours crossing the Slovak borders and undertake 2 weeks quarantine.

However, quarantine obligations do not apply to persons who are athletes, professional support team of athletes, referees or members of the organizing committee who enter the territory of the Slovak Republic to participate in an international sporting event which was approved by the relevant regional public health office.

Every person that wants to avail of this exemption from quarantine must present the letter of invitation from the organizer with a negative result of PCR test not older than 72 hours or an antigen test not older than 48 hour at the borders.

It is hard for all of us. We will try to do our best to stage Dudinska 50 in spite of unfavorable times to the satisfaction of all participants.

OPATRENIA COVID 19

Všetci pretekári zo zahraničia aj ich doprovod musia pred vstupom do Slovenskej republiky absolvovať test (PCR test alebo Antigénový test) na COVID-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín.

Každý pretekár (aj doprovod) je povinný preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 pri registrácií.

Po registrácii pretekár absolvuje povinné testovanie antigénovými testami na COVID-19 v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Poplatok za testovanie pretekárov je zahrnutý v štartovnom.

Doprovod pretekára resp. členovia tímu v prípade záujmu o vstup do priestoru pretekov musia absolvovať taktiež povinné testovanie antigénovými testami na COVID-19 za poplatok 10€/osoba, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na štart budú pretekári nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami. Po prekročení štartovej čiary si môžu rúšku zložiť a pokračovať v súťaži bez nej. V priestore cieľa obdrží každý pretekár od usporiadateľa rúšku a bez zdržania opustí priestor.

Vstup do uzavretých priestorov podujatia bude umožnený iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka) a po dezinfekcií rúk.