Choose language:
27.2.2021

In this moment the Slovak Government imposed a strict lockdown and restrictions that means each person coming to the Slovak Republic must show a negative PCR Covid 19 test not older than 72 hours crossing the Slovak borders and undertake 2 weeks quarantine.

However, quarantine obligations do not apply to persons who are athletes, professional support team of athletes, referees or members of the organizing committee who enter the territory of the Slovak Republic to participate in an international sporting event which was approved by the relevant regional public health office.

Every person that wants to avail of this exemption from quarantine must present the letter of invitation from the organizer with a negative result of PCR test not older than 72 hours or an antigen test not older than 48 hour at the borders.

It is hard for all of us. We will try to do our best to stage Dudinska 50 in spite of unfavorable times to the satisfaction of all participants.

Program pretekov a informácie

50 km chôdza muži

35km chôdza muži a ženy

20 km chôdza ženy

20 km chôdza muži

10 km chôdza juniori a juniorky (roč. narodenia 2002-2003)


V prípade priaznivej epidemiologickej situácie budú doplnené do programu pretekov aj kategórie: veteránov/veteránky, dorasteci/dorastenky, staršií žiaci/žiačky, mladší žiaci/žiačky a najmladší žiaci/žiačky.


Časový limit pri vstupe do posledného kola pre 50 km muži 5:00:00


Časový rozpis pretekov

7:45 Otvárací ceremoniál

8:00 50 km muži, 35 km muži a ženy

9:30 10 km juniori, juniorky,

13:45 20 km ženy a muži

14:30 Vyhlásenie výsledkov národných majstrovstiev SR, ČR, Maurícia na 50km muži a 35km muži a ženy

15:45 Vyhlásenie výsledkov 50 km muži, národných majstrovstiev SR na 20 km muži a ženy, 10 km juniori a juniorky


Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená na Mestskom úrade od 19.03.2021 od 13:00 hod. do 20:00 hod a 20.03.2021 od 6:00 do ukončenia pretekov.

Prezentácia výprav

V kancelárii pretekov 19.03.2021 do 20:00 hod. Prezentácia slovenských pretekárov musí byť ukončená najneskôr v piatok 19.03.2021 do 20:00 hod.

Prezentácia

Na disciplínu končí 15 minút pred štartom vo zvolávateľni /cca 30m od štartu/.

„Penalty zone“

Penalty zóna bude použitá pri všetkých disciplínach, okrem 1 km, podľa pravidla 54.7.3. svetovej atletiky

Šatne

Šatne sa budú nachádzať v blízkosti zvolávateľne, budú k dispozícii osobitne pre mužov aj ženy. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci pretekárov!

Dopingová kontrola:

Zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra v súlade s pravidlami WA (World Athletics)

Lekárska služba, prvá pomoc

Bude zabezpečená počas pretekov na trati. Účastníci štartujú na vlastné riziko a sú zodpovední za poistenie na pokrytie nákladov pre prípad ochorenia, zranenia počas cesty aj počas podujatia.