Choose language:
slide2 "

Dudince

Dudince sú mesto a kúpele v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 boli Dudince najmenším mestom na Slovensku podľa počtu obyvateľov.

Mesto sa nachádza na rozhraníŠtiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Podunajskej nížiny. Mestom preteká potok Štiavnica.

Dudince pozostávajú z troch častí: Staré Dudince, Nové Dudince a Merovce.Staré Dudince sú pôvodná obec, ktorá sa nachádza na pravom brehu potoka Štiavnica v blízkosti hlavnej cesty. Nové Dudince vznikli zastavaním priestoru medzi potokom Štiavnica a železničnou traťou.

Merovce sú časť mesta Dudince, ktorá sa nachádza za železničnou traťou. V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja z roku 1994 a evanjelický kostol a. v. z roku 1996.

Kúpele v Dudinciach liečia choroby srdcovo-cievneho systému a pohybového systému. Minerálna voda v kúpeľoch je hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna a mierne hypotonická. Jej teplota je 28°C.

Okrem terajších kúpeľov sú v Dudinciach aj historické kúpele, nazývané aj Rímske kúpele - sú to diery vytesané do travertínu. Z jedného tzv. bazénu vyvierala voda, a z neho postupne kaskádovo pretekali do druhých. Bazénov je približne 20, spodné slúžili vojakom a horné slúžili podľa histórie veliteľom, neskôr sa používali ako konopné močidlá.


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Dudince