Choose language:

Organizátor

USPORIADATEĽ

Slovenský atletický zväz

Slovenská atletika s.r.o.

Mesto Dudince

VŠC Dukla Banská Bystrica


ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda OV Peter Korčok

Technický delegát EA Janusz Krynicki

Technický delegát SAZ Ivan Čillík

Riaditeľ pretekov Július Korčok julokorcok@gmail.com

Hlavný rozhodca Peter Filo

Registrácia Matúš Kompas kompas@atletika.sk

Ubytovanie Monika Sliacka monikasliacka@gmail.com

Vrchník chôdze Martin Škarba skarba.martin@gmail.com