Choose language:

Program pretekov a informácie

35 km  chôdza  muži a  ženy   

20 km chôdza  muži a  ženy         

10 km chôdza  juniori  a  juniorky (roč.  narodenia  2004-2005)    

10 km dorastenci (roč.  narodenia  2006-2007)   

5 km dorastenci a dorastenky (roč.  narodenia  2006-2007)    

5 km veteráni a veteránky (roč.  narodenia  1988  a  starší)  

3 km starší  žiaci a žiačky (roč.  narodenia  2008-2009)    

1 km mladší žiaci a žiačky (roč.  narodenia  2010-2011)    

1 km najmladší žiaci a žiačky (roč.  narodenia  2012-2013)    


Časový  limit  pri  vstupe  do  posledného  kola  pre  35  km  mužov  a  žien  je  3:45:00.

Kancelária  pretekov

Kancelária  pretekov  bude  otvorená  na  Mestskom  úrade  24.03.2023  od  13:00  hod.  do  19:00  hod  a   25.03.2023  od  6:00  do  ukončenia  pretekov.

Prezentácia  výprav

V kancelárii  pretekov  24.03.2023  do  19:00  hod. Prezentácia  slovenských  pretekárov  musí  byť  ukončená  najneskôr  v  piatok  24.03.2022  do  19:00  hod.

Penalty  zóna

Penalty  zóna  bude  použitá  pri  všetkých  disciplínach,  okrem  1  km,  podľa  pravidla  54.7.3.  svetovej  atletiky

Prezentácia

Na  disciplínu  končí  15  minút  pred  štartom  vo  zvolávateľni  /cca  30m  od  štartu/.

Protesty

Protesty,  ktoré  sa  týkajú  výsledkov,  alebo  ktoré  vznikli  počas  súťaže  v  niektorej  disciplíne,  sa  musia  podať ústne  vedúcemu  rozhodcovi  disciplíny  ihneď,  najneskôr  do  30  minút  po  oficiálnom  oznámení  výsledkov  danej disciplíny  na  vývesnej  tabuli  (Pravidlo  č.8  Technických  pravidiel  Svetovej  atletiky).

Šatne

Šatne  sa  budú  nachádzať  v  blízkosti  zvolávateľne,  budú  k  dispozícii  osobitne  pre  mužov  aj  ženy.   Usporiadateľ  nezodpovedá  za  odložené  veci  pretekárov! 


ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV     

8:10     Otvárací ceremoniál 

8:30    35 km muži

8:31    35km ženy 

12:00    5 km dorastenci, dorastenky, veteráni, veteránky,   

12:00    3 km starší žiaci a žiačky 

12:30    1 km mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky 

13:10    20 km ženy a muži 

             10 km juniori, juniorky, dorastenci 

13:30    Vyhlásenie výsledkov národných majstrovstiev SR, ČR, Chorvátska      na 35km muži a ženy   

15:00    Vyhlásenie výsledkov 35 km muži a ženy a 20km muži a ženy   

Dopingová kontrola:

Zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra v súlade s pravidlami WA (World Athletics)   

Lekárska služba, prvá pomoc

Bude zabezpečená počas pretekov na trati. Účastníci štartujú na vlastné riziko a sú zodpovední za  poistenie na pokrytie nákladov pre prípad ochorenia, zranenia počas cesty aj počas podujatia. 

Vyhlasovanie výsledkov: 

Mládežníckych kategórií a veteránov bude do 30 minút od ukončenia disciplíny.